Նախարարի ելույթը բանտային բժշկության վերաբերյալ հուշագրի մասին

27.01.2015