Չի կարող լինել պայմանագիր, առանց պայմանների

29.09.2009