Յուրացրել է կյանքին փիլիսոփայորեն մոտենալու նրբությունները

24.12.2014