Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիր` ՀՀ արտակարգ դեuպանորդ և լիազոր նախարարի դիվանագիտական աuտիճան շնորհելու մասին

12.01.2012

Բլոգ

Բռնության դեմ պայքարի մասին
Ո՞րն է Հայաստանում կոռուպցիայի հիմնական պատճառը