Compensate: Who should pay when Human Rights Court overturns Armenian court?

05.10.2012

Բլոգ

Ազնավուրն էլ չկա․․․
Ո՞րն է Հայաստանում կոռուպցիայի հիմնական պատճառը