Պարգևներ Նախարարության աշխատակիցներին և գործընկեր նոտարներին ու փաստաբաններին

29.09.2014