Արդարադատության նախարարը լսեց անարդարության մասին եւ արդարացի լուծում տվեց

07.04.2015