ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

01.03.2000

Բլոգ

Պարույր Սևակը մեծ մտածող էր, առաջ նայող մարդ
Ո՞րն է Հայաստանում կոռուպցիայի հիմնական պատճառը