Քրեակատարողական համակարգի վրա ծախսվող գումարներից 1/3-րդի չափով խնայողություն է կատարվել

27.11.2014