Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը

10.11.2014