Ցեղասպանություններին սովորաբար հաջորդում է գենետիկ վախը

24.04.2016