Սահմանադրության վերանայումն անխուսափելի է. չէր կարելի «ոտքի վրա» Սահմանադրություն փոխել. Նախկին նախարար

07.05.2018