Հարցազրույցներ

23.07.2009 Համաներումը չի նվաստացնի

- Պարոն Մանուկյան, հունիսի 19-ին ԱԺ կողմից ընդունվեց համաներում հայտարարելու մասին որոշումը: Շահարկվեց այն թեման, թե համաներման մասին որոշումները, որպես կանոն, կապված են պետական կարեւորության որեւէ իրադարձության կամ տոնի հետ, սակայն 2009-ի համաներումը բացառություն էր, այն որեւէ տոնի, իրադարձության նվիրված չէր: Այս առումով ինչպիսի՞ն է պրակտիկան, ասենք, ԱՊՀ երկրներում: - Օրենքը նման պայման չի նախատեսում: Հետեւաբար, նախագահը եւ խորհրդարանը ազատ են համաներում հայտարարելու պահը... մանրամասն →

12.03.2009 Ես հիմա ավելի՛ ներկա եմ

- Պարոն Մանուկյան, Ձեր հրաժարականից հետո սկսեցին շրջանառվել լուրեր, իբր Հայաստանում չեք. երբեւէ բացակայե՞լ եք հանրապետությունից: - Ինչպես նախկինում, աշխատանքային գործունեությունից ելնելով՝ սեմինարներ, միջազգային կոնֆերանսներ, ԱՊՀ տնտեսական դատարանի պլենումի նիստեր եւ այլն, այնպես էլ հիմա, ավելի շատ գիտական եւ հասարակական գործունեության ուղղությամբ՝ ես հաճախակի եմ բացակայում Հայաստանից: Այլ բնույթի բացակայություն չի եղել եւ չի էլ կարող լինել: Ընդհակառակը, ես հիմա ավելի ներկա եմ. իմ... մանրամասն →

19.07.2008 Հաշվարկներում մի փոքր սխալվել ենք

- Պարոն Մանուկյան, օրեր առաջ նշվեց ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 10-ամյակը: Ամփոփելով անցած ճանապարհը, ի վերջո, ո՞րն եք համարում հիմնական ձեռքբերումը: - Ամենակարեւոր նվաճումն այն է, որ մեզ հաջողվեց դատական համակարգը կազմալուծված, ամորֆ վիճակից բերել կառուցակարգային հստակությամբ օժտված, գործառութային հստակ տարանջատվածություն, կազմակերպական եւ ֆինանսական ինքնուրույնություն ունեցող արդյունավետ համակարգի: Ըստ էության, շատ կարճ ժամանակահատվածում համակարգը ստացավ իշխանության... մանրամասն →

27.06.2008 Մենք ունենք առողջ ժողովուրդ

Վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանի առօրյայի անբաժանելի մասն են դարձել քաղաքական դատավարությունները: Բնական է, որ այս ամենը չի կարող իր ազդեցությունը եւ հետեւանքները չունենալ: Ուստի ուշագրավ է պարզել, թե դատական համակարգի ղեկավարությունն ինչպես է տեսնում դատարանների ներկան եւ պատկերացնում ապագան: մանրամասն →

27.06.2008 Վստահության դեֆիցիտը դատարանների նկատմամբ ավելի չէ, քան իշխանության մյուս ճյուղերի նկատմամբ

- Դատարանների նկատմամբ անվստահությունը հատկապես վերջին շրջանում բավական խորացել է: Դատարաններում երբեմն այնպիսի մթնոլորտ է տիրում, որ թվում է՝ եթե դատարանը վճիռ կայացնի, թե մածունը սպիտակ է, բոլորը կպնդեն հակառակը: Ինչո՞վ եք բացատրում ներկա վիճակը: - Դատարանների նկատմամբ հանրության վստահության մակարդակն իսկապես ցածր է: Բայց ես դեմ եմ այս երեւույթի բացարձակացմանը: Վստահության դեֆիցիտը դատարանների նկատմամբ ավելին չէ, քան իշխանության մյուս ճյուղերի նկատմամբ: Թերեւս դատարանների... մանրամասն →

30.06.2007 "Нам пришлось столкнуться с "судебным террором"

- Насколько мне известно, в ходе парламентских выборов 2007 года в суды поступило незначительное количество исков, связанных с избирательными нарушениями. Это соответствует истине? - Я был бы очень рад, если бы суды не занимались рассмотрением подобных исков вообще. Хотелось бы, чтобы выборы в нашей стране организовывались и протекали без всяких правовых споров. Тем не менее иски в суд поступали, но в значительно меньшем количестве, чем на предыдущих парламентских выборах 2003... մանրամասն →

27.06.2007 Ձայներ կեղծողն արդեն լրջորեն կմտորի

- Պարոն Մանուկյան, դատարանները կարծես այս ընտրությունների ժամանակ թերծանրաբեռնված էին: - Անկեղծ ասած, ես ուրախ կլինեմ, եթե ընտրական հարցերով դատարաններն ընդհանրապես չզբաղվեն: Կուզեի մեր երկրում կազմակերպվեին այնպիսի ընտրություններ, որ որևէ վեճ չծագեր դրանց առթիվ: Այնուամենայնիվ, այս ընտրությունների վերաբերյալ եղան որոշակի վիճարկումներ, որոնք սակայն իրենց քանակով աննշան էին, համեմատած նախորդ ընտրությունների հետ: Մասնավորապես, եթե նախորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրական ցուցակներում... մանրամասն →

24.04.2007 "Основной целью судебно-правовых реформ в Армении является обеспечение ответственности и независимости судебной системы"

“АРКА”- Г-н Манукян, как отразилось реформирование Конституции Армении на деятельность судебной системы? О.Манукян - Конституционная реформа в Армении способствовала повышению эффективности взаимодействия всех ветвей власти. Были созданы предпосылки для реального обеспечения независимости судебной власти, чему в первую очередь способствовал новый порядок создания и деятельности Совета юстиции, а также назначения судей. В новой редакции Основного закона... մանրամասն →

19.04.2007 "Our society shows legal nihilism"

ARKA: Mr. Manukyan, what was the effect of constitutional reforms in Armenia on the judicial system? Manukyan: The constitutional reforms enhanced the efficiency of cooperation between all branches of power. Preconditions for real independence of judicial power have been created, which was first of all facilitated by a new order of forming the Council of Justice and of its activities, as well as a new procedure of appointing judges. The new revision of Armenia’s... մանրամասն →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11