Հարցազրույցներ

03.04.2007 Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ փուլը

– Պարոն Մանուկյան, ինչպես հայտնի է, 2007 թվականի փետրվարի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեցին մի շարք օրենքներ, որոնցով, մասնավորապես, փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին դատավարական օրենսգրքերում: Մասնավորապես, ՀՀ քրեական և քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերում ամրագրվեցին դատական սանկցիաներ նախատեսող նորմեր: Արդարադատության արդյունավետության բարձրացման գործընթացում ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ այդ նորմը: – Դատական սանկցիան կոչված է... մանրամասն →

30.03.2007 ՀՀ դատական համակարգը պետք է լինի անկախ, արդար, վստահելի և կանխատեսելի

- Պարոն Մանուկյան, չե՞ք կարծում, որ դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում վերջերս կատարված նորամուծությունները` ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու հետ կապված սահմանափակումներ մտցնելը, դատական նիստին ներկա գտնվողների, այդ թվում` փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու նոր լիազորություններով դատավորներին օժտելը, ի վերջո դժվարացնելու է արդարադատության իրականացումը, խոչընդոտելու է մրցակցության սկզբունքի ազատ իրականացմանը, ինչպես նաև հարվածելու է դեռևս... մանրամասն →

15.04.2006 "Нужна сильная воля"

Обсуждаемый в юридических кругах Судебный кодекс - документ уникальный, причем не только для Армении. Изучение опыта ряда стран показало, что подобного всеобъемлющего документа, содержащего в себе основные принципы и судоустройства, и статуса судьи, и иных процессуальных принципов, практически нет. Мы намерены в рамках второго этапа судебно-правовой реформы реформировать и процессуальные кодексы, а основные принципы этого реформирования должны быть заложены именно в Судебном кодексе, - заявил Ованес Манукян. մանրամասն →

09.09.2005 Հարցազրույց դատաիրավական թեմաներից հասկացողների համար

Դեռ չի լրացել հարյուր օրը, ինչ 34-ամյա դատավոր, տնտեսական դատարանի նախկին նախագահ Հովհաննես Մանուկյանը պաշտոնավարում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի աթոռին: Սակայն մեկ-երկու ամիսն էլ բավական եղավ, որ Հ. Մանուկյանը կողմնորոշվի իր նոր պարտականությունների ու իրավունքների հարցում: Մեր զրույցի սկզբում Հ. Մանուկյանը նշեց, որ ինքը գերադասում է դժվարին, քան հանգիստ աշխատանքային պայմաններ: Այդ պատճառով մի տեսակ սպորտային հետաքրքրությամբ ընդունեց ՀՀ նախագահի կողմից պաշտոնական իր նոր նշանակումը: մանրամասն →

05.09.2005 "Судам необходимо вернуть их статус"

- Господин Манукян, около трех месяцев назад вы стали председателем Кассационного суда. Есть ли у вас идеи, планы по реформированию деятельности аппарата? - Для серьезных изменений в судебной системе три месяца - очень маленький срок, но достаточный, чтобы определить основные направления работы на ближайшие годы. С 1999 года я работаю в судебной системе, и определенные взгляды успели сформироваться. Нам предстоит работа по глобальному изменению в законах РА. Это закон... մանրամասն →

20.12.2002 Լուծարումը շուկան «մաքրելու» անհրաժեշտ միջոց է. կարծում է Հովհաննես Մանուկյանը

2001թ. հոկտեմբերին ձեւավորվեց ՀՀ տնտեսական դատարանը, որի նպատակն էր բարձրացնել տնտեսական վեճերի քննության արդյունավետությունը: Որքանո՞վ սա հաջողվեց, եւ ի՞նչ նոր խնդիրներ ի հայտ բերեց: Այս հարցերի շուրջ իր դիտարկումներն է ներկայացնում ՀՀ տնտեսական դատարանի նախագահ Հովհաննես Մանուկյանը: մանրամասն →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11