Բայց կտա՞, Շեֆը միշտ ճիշտ է, եթե ճիշտ չէ...

23.01.2007