Հանձնակատարը հանդիպեց վճռաբեկ դատարանի նախագահի հետ

08.10.2007