Բարձրացնել հասարակության իրավագիտակցությունը, Սա միաժամանակ դատական համակարգի ու ԶԼՄ-ների նպատակն է

16.10.2007