Արդարադատության խորհուրդն արդեն կայացած մարմին է

03.12.2007