Ստեղծվել է որակյալ օրենսդրական դաշտ, ՀՀ նախագահին ներկայացվեցին դատական համակարգի այս տարվա ձեռքբերումները

27.12.2007