Եթե կախյալ դատավոր, ապա միայն օրենքից, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 10 տարեկան է

11.07.2008