Խաղաղ հանրահավաք Թուրքիայի դեսպանության մոտ

24.04.2012