Արդարադատության նախարարը պարզաբանում է՝ ինտեգրման նախարարության ստեղծման նպատակը

07.11.2014