Տրվեց Պրոբացիայի պիլոտային ծառայության մեկնարկը

17.06.2015