Հրապարակումներ

28.06.2002 Դատարանները` աստիճաններին հանդիման

1999թ. հունվարի 12-ին Հայաստանում ստեղծվեց եռաստիճան նոր դատական համակարգ` առաջին ատյանի համայնքային եւ մարզային դատարաններ, 3 վերաքննիչ դատարաններ (տնտեսական, քաղաքացիական, քրեական եւ զինվորական գործերով) եւ վճռաբեկ դատարան` երկու պալատներով` քրեական ու զինվորական, քաղաքացիական ու տնտեսական գործերով: Տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարանը հետագայում փաստորեն լուծվեց տնտեսական դատարանի ավելի ուշ ստեղծված համակարգում, որը, ի տարբերություն մնացյալ դատական համակարգի, երկաստիճան է: Նրանում... մանրամասն →

1 2 3