Այս նախարարույթունը ստանձնում է համակարգման պատասխանատվությու՞ն Խ. Հարությունյան

10.11.2014