Արդարադատության նախարարը գնահատեց «դիպուկ լեգենդը»

23.12.2014