Արդարադատության նախարարը մասնակցել է նոտարական պալատի ընդհանուր ժողովին

19.07.2014