Կառավարությունը նոտարների լիազորությունները հստակեցնող նախագիծ է մշակում

01.11.2014