Կառուցվածքային փոփոխություններով կառավարության գործունեությունը ավելի արդյունավետ կդառնա

07.11.2014